Сэргээгдэх эрчим хүчний

Энэ нь бидний бие махбодийн бүтээгдэхүүнүүд болон онлайн хичээлүүдийн аль алинд нь сэргээгдэх эрчим хүч юм.

Шүүлтүүр