Сэргээгдэх эрчим хүчний бүтээгдэхүүнүүд

Эдгээр нь Kimroy Bailey компаниудын зарж борлуулсан сэргээгдэх эрчим хүчний бүтээгдэхүүний жагсаалт юм. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь нарны салхи, салхин турбин, инвертер, цэнэг хянагч, батерей, нарны болон салхины энергийн системд ашигладаг электрон эд ангиудыг агуулдаг.

Шүүлтүүр