Эдгээр нь Kimroy Bailey компаниудын зарж борлуулсан сэргээгдэх эрчим хүчний багц юм. Эдгээр иж бүрдэл нь бүрэн сэргээгдэх эрчим хүчний системийг суурилуулахад шаардлагатай зүйлсийн ихэнхийг агуулдаг.

Шүүлтүүр